Advokátska kancelária

JANČO A PARTNERI

Naša advokátska kancelária bola dlhodobo ako jediná slovenská advokátska kancelária členom prestížneho združenia advokátskych kancelárií EUROJURIS International.

 

EUROJURIS je vedúcou sieťou popredných nezávislých advokátskych kancelárií v Európe, s členskou základňou vo viac ako 650 rôznych destináciách a vo viac ako 50 krajinách. Nielen v Európe ale celosvetovo, EUROJURIS International reprezentuje okolo 600 advokátskych kancelárií a 6000 právnikov.

 

Pre členské kancelárie EUROJURIS je charakteristická vysoká kvalita štandardov týkajúcich sa zdrojov, vedomostí, znalostí jazykov, promptnosti a samozrejme diskrétnosti.

 

EUROJURIS garantuje, že dynamický prístup k práci a manažment činnosti jednotlivých tímov členských kancelárií je navrhnutý tak aby, ako členské kancelárie, tak ich klienti boli maximálne spokojní a aby sa ich vzájomná spolupráca neustále prehlbovala k lepšiemu.

 

EUROJURIS organizuje ročne približne 100 odborných akcií a školení na širokú škálu tém, ktoré sú vyhradené iba členom.

 

Centrála EUROJURIS  bola po prvý krát v roku 2005 udelená certifikácia ISO 9001 a odvtedy si toto cenné hodnotenie drží.

EUROJURIS