Lawyer's office

© 2016 | PRIVACY POLICY  

JANČO A PARTNERI

ABOUT US

JANČO ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda 2006 óta van jelen a piacon, és azóta egy bejegyzett, folyamatosan érvényes jogi személyként a jog minden fontos területét ellátó ügyvédi irodaként működik.

Alapítója és egyben ügyvezetője JUDr. Ladislav Jančo, MPH 1987 óta bejegyzett ügyvéd az ügyvédi kamarában, az igazságszolgáltatás területén szakmailag már 1983 óta aktív. Ezzel párhuzamosan tagja volt az egészségügy és az energetika területén működő gazdasági társaságok képviseleti és felügyeleti szerveinek.

 

Jelenleg JUDr. Ladislav Jančo továbbra is ügyvédi irodánk tagja és ügyvezetője, azonban oktatási tevékenységet is folytat, mint a Pozsonyi Szlovák Egészségügyi Egyetem adjunktusa. Sokévi tapasztalata és interdiszciplináris tudása az egyik fő oka annak, hogy az ügyfelek segítségünket kérik.

CSAPATUNK

JUDr. Ladislav JANČO, MPH

ügyvéd, ügyvezető

Diplomáját a Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Jogi Karán szerezte meg. 1987 óta szabadúszó ügyvédként működött, 2002-től 2013-ig tartó időszakban a Cseh Ügyvédi Kamara tagja is volt. Jelenleg ügyvédi tevékenységét mint a JANČO ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda vezetője végzi. Ezzel párhuzamosan aktív még a szakmai önszabályozó testületnél, mint a Szlovák Ügyvédi Kamara Ellenőrző Bizottságának póttagja. A Pozsonyi Szlovák Egészségügyi Egyetem Orvosi Karán (Jogi tanszék) külsős doktoranduszként tevékenykedik. 2014 óta dolgozik az egyetemen, mint adjunktus, miközben pedagógiai munkát végez az oktatás meghatározott területén, valamint kutatási és fejlesztési tevékenységet az egészségügyi jog területén.

Mgr. Tomáš KURINEC

Diplomáját a Comenius Egyetem Jogi Karán szerezte meg 2012-ben. JANČO ÉS TÁRSAI Ügyvédi Irodánál már 2011 óta folyamatosan dolgozik, mint jogi asszisztens, ügyvédjelölt és 2016 óta, mint együttműködő ügyvéd. Ezalatt az idő alatt együttműködött számos állami szférához tartozó szervezeteknek nyújtott jogi szolgáltatásnál, különösen az üzletet, az egészségügyet és a közlekedést érintő területeken.

Mgr. Slavomír BREZINA

A Nagyszombati Egyetem Jogi Karán folytatott tanulmányait 2005-ben fejezte be. 2011-ben sikeresen tette le az ügyvédi szakvizsgát, azóta együttműködő ügyvédként dolgozik JANČO ÉS TÁRSAI Ügyvédi Irodánál. Mgr. Slavomír Brezina teljes körű jogi tanácsadást lát el vállalkozások számára a magánjog területén, különös tekintettel az ingatlanjogra és a gazdasági társaságokra. Ő a német nyelvű ügyfelekre összpontosít.

Mgr. Tomáš Čentéš, PhD.

Jana Lazovská, office manager

MINŐSÉG

Az általunk nyújtott szolgáltatások minőségét tapasztalt ügyvédek és együttműködő partnerek csapata garantálja, amelyek mindegyike gyakorlati tapasztalattal, valamint kiterjedt elméleti tudással és az egyes ügyfelek sajátos szükségleteihez való egyéni megközelítést igénylő megértéssel rendelkezik. A csapat minden tagja számára természetes az elért tudás folyamatos bővítése, a személyes fejlődés és a nyitottság az új ötletek és gondolatok felé, amelynek középpontjában az ügyfelek által meghatározott célok költséghatékony elérése áll.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Képviselt ügyfeleink jogainak és jogos érdekeinek hatékony megvédése érdekében igénybe vesszük az egyéb területeken működő neves szakértők szolgáltatásait, különösen, de nem kizárólag adó- és pénzügyi tanácsadók, közbeszerzési szakértők, valamint a különböző területeken működő szakértők tudását, így biztosítva munkánk átfogó jellegét.

 

MEGBÍZHATÓSÁG

Célunk, hogy folyamatosan javítsuk a nyújtott szolgáltatások minőségét és értesítsük ügyfeleinket a felmerülhető kockázatokról, hogy megfelelő intézkedésekkel megelőzhessék az esetleges kár kialakulását. Ezen oknál fogva előnyben részesítjük a hosszútávú együttműködést, amelynek keretében az adott ügyfél egyéni igényeinek megértésére és a javasolt megoldások optimalizálására fektetjük a hangsúlyt. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ne lennénk képesek rugalmasan és expressz ügymenetben eleget tenni ügyfeleink előre nem látható körülmények következtében kialakult eseti igényeit is.

 

INNOVÁCIÓ

Tevékenységünk gyakorlása során korszerű műszaki eszközöket használunk irataink kezelésére. Természetesen a hatóságokkal való kapcsolatot elektronikus úton is képesek vagyunk lebonyolítani egy minősített tanúsítvány/fokozott biztonságú elektronikus aláírás használatával.

 

GARANCIÁK

Ügyvédi irodánk a 2013/11-PO-D1870 számon bejegyzett a Közbeszerzési Hivatal által vezetett Gazdálkodó szervezetek nyilvántartásában, és a többször módosított közbeszerzésről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 343/2015 sz. törvény 11. §-a értelmében a megfelelő nyilvántartásban van bejegyezve a kedvezmények végső felhasználója.

 

Jogi csapatunk tagjai törvényből kifolyólag kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan tényt, amely tudomásukra jut ügyvédi tevékenységük során.

 

Az általunk javasolt megoldásokat jogismeretünk és sokéves tapasztalatunk garantálja. Ügyvédi tevékenységünk gyakorlása során keletkezett károkért egészen 1.750.000,00 euró értékben vállalunk teljes felelősséget biztosításunk révén, amelyek jogi szolgáltatásaink kapcsán kötelezettségeink esetleges megsértése következtében keletkeztek.