Lawyer's office

© 2016 | PRIVACY POLICY  

JANČO A PARTNERI

SZOLGÁLTATÁSOK

Polgári jog

Ügyfeleinknek magas színvonalú, professzionális jogi szolgáltatást, széleskörű tanácsadást a személyiség jogi védelme, tulajdonjog, szellemi tulajdonjog, valamint szerződési jog területén kínálunk. A jogi ellátás része az ügyfél igényeire szabott szerződések megfogalmazása, szerződések észrevételezése.

A közbeszerzés területén irodánk már több ajánlatkérő részére is nyújtott szolgáltatásokat. Itt megemlíthetnénk például Szlovákiában az első nemzetközi pályázat sikeres végrehajtását, amely a Nyitrai Kerületi Önkormányzat alá tartozó régióban az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK sz. rendelete szerinti rendszeres elővárosi buszszolgáltatásokat nyújtó vállalat beszerzése volt, amely 10 éves időszakra vonatkozó megrendelés szerződési értéke megközelítőleg 500 millió euró volt.

Az egészségügy területén az irodánk teljes körű jogi szolgáltatásokat nyújtott az ágazat jelentős szereplői számára, beleértve a központi kormányzati szerveket, a legnagyobb egészségbiztosítót, valamint számos egészségügyi szolgáltatót. Tevékenységünk gyakorlása részeként részt vettünk a jogalkotási folyamatokban is. Azonban foglalkozunk olyan természetes személyek jogainak védelmével is, amelyek egészsége kárt szenvedett az egészségügyi dolgozók által.

Irodánk jogi segítséget nyújt cégalapításnál, cég módosításánál vagy cég megszüntetésénél biztosítjuk, az ügyfél képviseletét a cégbíróság és a vállalkozói hivatal előtt, továbbá teljes körű szolgáltatást a társaság belső változásainál (székhelyváltozás, képviselők, tagok személyében történt változások stb.), cégforma változásnál, cégek összeolvadásánál, egyesülésénél, szétválásnál, megszüntetésénél és felszámolásánál. Segítünk a közgyűlések megszervezésével, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumok kidolgozásánál.

Gazdasági társaság, illetve más szervezet jogi helyzetének teljes körű vizsgálatához a tervezett ügyletek kapcsán (vállalat-felvásárlások, vállalatok, ingatlanok értékesítése stb.) vagy az ügyfél külön igényei alapján végzett ellenőrzések keretében cégátvilágítást (Due Diligence) végzünk.

A gazdasági versenyjog területén irodánk többek között sikeresen képviselte a legnagyobb egészségbiztosítót a piaci erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos perben. A kapcsolódó ügyben tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtunk a jogellenes állami támogatások értékelésével kapcsolatban az Európai Bizottság által folytatott eljárásban.

Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást nyújt az ingatlanjog területén, amely keretében elsősorban jogi tanácsot ad a földjog területén, biztosítja az ingatlan átruházáshoz szükséges dokumentumok teljes körű előkészítését és kidolgozását, a meglévő szerződések ellenőrzését és felülvizsgálatát annak érdekében, hogy garantáljuk a jogbiztonságot, a tulajdonjog átruházásának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetése , beleértve a telekhivatali eljárásban való képviseletetn, jogi tanácsadást az ingatlanbérlés, lakások és nem lakás célú helységek bérbeadása, illetve bérlése területén.

Közbeszerzés

Egészségügyi jog

Társasági jog

Cégátvilágítás (Due Diligence)

Gazdasági verseny

Ingatlanjog

A munkajog területén irodánk elsősorban jogi személyeket, mint munkáltatókat, képviseli az alkalmazottakkal folytatott munkaügyi perekben. Tanácsadást nyújtunk azonban természetes személyeknek is , főleg a munkaviszony jogi megszüntetése kapcsán. Sikeresen nyújtunk tanácsokat külföldiek Szlovák Köztársaságban való foglalkoztatásánál is.

Munkajog

A követelésbehajtás terén irodánk számos esetben sikeresen képviselt természetes és jogi személyeket egyaránt, csapatunk napi szinten foglalkozik ezzel a témával. Tapasztalatunk van nagyszámú követelés behajtásával is az energiaiparban vezető szerepet betöltő cég képviseletének köszönhetően.

Peres ügyek és követelésbehajtás