Advokátska kancelária

JANČO A PARTNERI

OCHRANA SÚKROMIA

Všetky materiály zobrazené alebo umiestnené na týchto webových stránkach sú predmetom autorských práv spoločnosti Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o. a môžu byť použité len pre osobnú potrebu; akékoľvek iné, najmä komerčné využitie týchto materiálov je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o..

 

Informácie obsiahnuté v týchto materiáloch nie sú právnym názorom, doporučením či akoukoľvek právnou službou a nemôžu byť považované za základ k akémukoľvek rozhodnutiu alebo jednaniu. Vzhľadom k neustálemu vývoju právneho prostredia nemusia tieto informácie odrážať jeho aktuálny stav. Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s využívaním týchto informácií. Pre riešenie akejkoľvek konkrétnej právnej otázky odporúčame vyhľadať individuálnu právnu službu.

 

Obsah týchto stránok nie je konkrétnou ponukou právnych služieb, ktorých prijatie by mohlo založiť zmluvný vzťah s našou kanceláriou. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej kancelárie.