Advokátska kancelária

JANČO A PARTNERI

Právny bulletin

Bulletin spravovaný našimi cieľavedomými a rozhľadenými študentmi Vám prináša vždy aktuálne informácie z právneho diania - prehľad najnovšej právnej úpravy, ako aj otázky a problémy, odpovede, ktoré budú obohatením pre Vás a Vaše podnikanie.